Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Algemene ledenvergadering

Het bestuur heeft de datum vastgesteld van de ledenvergadering voor 2022: woensdagavond 23 maart. Hiervoor krijgen de leden nog een uitnodiging met meer informatie : waar de vergadering wordt gehouden en wanneer u stukken in kunt zien. Vooropgesteld dat de coronamaatregelen een vergadering toelaten natuurlijk!
Na de pauze is er een lezing van Anne de Haij, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Zij zal onder andere ingaan op de komende tentoonstellingen wanneer het museum weer open is na restauratie.