Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

ICT

Deze werkgroep houdt zich o.m. bezig met het onderdeel “geschiedenis van Schiedam” op deze website. Momenteel concentreren de werkzaamheden zich op het up to date houden van de website  en het vullen van de beeldbank en deze beelden zichtbaar te maken op de collectiebank op onze website.

E-mail: website@historischeverenigingschiedam.nl

E-mail: beeldbank@historischeverenigingschiedam.nl