Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Lezingen

Regelmatig verzorgt de HVS een lezing.

Zo is er na onze jaarvergadering een lezing. Tevens is er een lezing bij gelegenheid van de opening van Open Monumentendag.

Ook was er regelmatig een maandelijkse lezing in het kader van Verhaal van de maand.

Vóór de corona- pandemie vonden de lezingen plaats in ons bezoekerscentrum aan de Hoogstraat. De afgelopen periode zijn enkele lezingen gehouden in het Nationaal Jenevermuseum Schiedam, in het kader van ‘De Stad te Gast’, waar meer ruimte is voor de bezoekers. Op stapel staan een lezing over het Toonkunstkoor Schiedam, gelijktijdig met de opening van de expositie, en een lezing door Chris Zijdeveld over zijn jaren als wethouder in Schiedam. Meer informatie volgt.

E-mail: lezingen@historischeverenigingschiedam.nl