Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Lezingen & verhaal van de maand

Regelmatig verzorgt de HVS een lezing. Voor de coronapandemie vonden de meeste lezingen plaats in ons bezoekerscentrum aan de Hoogstraat. De afgelopen periode zijn enkele lezingen gehouden in het Nationaal Jenevermuseum Schiedam, in het kader van ‘De Stad te Gast’, waar meer ruimte is voor de bezoekers. Meer informatie volgt.