Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond xx maart nodigt het bestuur de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat. Meer gegevens volgen nog maar misschien kunt u deze datum alvast reserveren in uw agenda.