Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Club van Honderd

groeien van de Club van Honderd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 maart j.l. deed de penningmeester een oproep voor mogelijke vrijwillige ondersteuning van het komend jubileum in 2025.

Over twee jaren, in 2025, vieren wij ons jubileum (50 jaar!). Om die reden vragen wij nu alvast om een vrijwillige bijdrage van diegenen die hiertoe genegen en in staat zijn.
Wellicht is nog niet bij iedereen bekend, dat wij binnen onze vereniging al een club van honderd hebben. Zij betalen jaarlijks een bedrag van € 100,00 in plaats van hun normale contributie. Wij zien deze groep leden gaarne verder uitgroeien.

Het staat u natuurlijk ook vrij om, behalve uw jaarlijkse contributie, een extra vrijwillige donatie aan de Historische Vereniging Schiedam over te maken.

Deel dit met je netwerk op sociale media