Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Historisch jaarboek Schiedam 2021

Het Historisch Jaarboek Schiedam 2021 van de dr. K. Heeringa Stichting is uit.

Ook de zesde editie van het Historisch Jaarboek Schiedam is samengesteld door Laurens Priester en Hans van der Sloot. In het jaarboek is armoede een belangrijk thema. Caroline Nieuwendijk schrijft over ‘De Onderwereld van Schiedam’. Zij heeft het dan niet over criminaliteit maar over de tientallen hofjes, stegen en sloppen die Schiedam tot ver in de jaren 1970 telde. Vele ervan lagen verstopt achter de huizen van onder meer de Broersvest, het Broersveld, de Lange Kerkstraat en de Hoogstraat. Ze hadden geen officiële straatnamen. Aan het begin van de 20e eeuw hadden de huizen hier soms nog geen stromend water of een eigen toilet.

Een mooie aanvulling op dit artikel is een kleine verzameling foto’s met de naam ‘Langs de straat’. Hierin legde de jonge boekhandelaar en fotograaf Henri Rebers het straatleven in Schiedam rond 1900 vast. Een uniek document.

De hofjes en sloppen vormen ook het decor van de vaak schrijnende sociale verhalen van de Schiedamse onderwijzer en schrijver Henri Hartog. Tot zijn vroegtijdige dood in 1904 woonde hij in de binnenstad.

Tenslotte nog wordt in het Historisch Jaarboek ruim aandacht besteed aan de eerste werkstaking van vrouwen in de zomer van 1896. Schiedam verkreeg hierdoor de landelijk primeur. Ook leest u over het graven van de Nieuwe Waterweg. Dat Schiedam noch Rotterdam hier warm voor liep op het moment dat prins Willem van Oranje de eerste spade in de duinen van Hoek van Holland stak.

Zoals inmiddels gebruikelijk telt het jaarboek meer dan 190 pagina’s en is het rijk geïllustreerd.

Het boek is te koop voor € 25,00 in de Schiedamse boekhandels en bij de receptie van het Gemeentearchief Schiedam