Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Verhaal van Schiedam

Op zaterdag 5 november

Het Verhaal van Schiedam staat in het teken van het Geuzenverzet.
Reserveer daarom die datum vast in Uw agenda.
Han van der Horst houdt dan een uitgebreid publieksinterview met Cornelis Pons, wiens vader als gevolg van verzetsactiviteiten in het concentratiekamp Buchenwald terecht kwam. Pons is liedjesschrijver en journalist. Hij was lang als docent journalistiek verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Hij werd geboren in Schiedam maar verhuisde met zijn ouders naar Vlaardingen. Nader bericht over precieze tijd en locatie volgt