Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

ANBI

De Historische Vereniging Schiedam is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft de status van culturele ANBI.

Giften aan een ANBI mag u – als u boven een drempelbedrag uitkomt – van de belasting aftrekken. Bij een ‘periodieke gift’ geldt het drempelbedrag niet.

Een ANBI heeft een aantal belasting voordelen; o.a. betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Verdere en uitgebreide informatie treft u aan op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/anbi.

Met ingang van 1 januari 2014 moet een ANBI diverse gegevens openbaar maken via een internetsite.

Naam: Historische Vereniging Schiedam
RSIN: 805873211
Rekeningnummer: NL44 INGB 0002 4822 34 t.n.v. Historische Vereniging Schiedam.
Contactgegevens: zie bestuur
Bestuurssamenstelling: zie bestuur

JAARVERSLAG
KLIK HIER om ons jaarverslag van het jaar 2020 in te zien.
KLIK HIER om ons financieel jaarverslag van het jaar 2020 in te zien.

KLIK HIER om ons jaarverslag van het jaar 2021 in te zien.
KLIK HIER om ons financieel jaarverslag van het jaar 2021 in te zien.

KLIK HIER om ons jaarverslag van het jaar 2022 (a) in te zien
KLIK HIER om ons jaarverslag van het jaar 2022 (b)in te zien
KLIK HIER om ons financieel jaarverslag van het jaar 2022 in te zien