Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Herinneringen aan Schiedam

Dat Schiedam in de loop der jaren is veranderd hoeft geen betoog. De Historische Vereniging Schiedam heeft dat in deze jubileumuitgave met als bron een fotoboekje dat beelden van de stad van omstreeks 1900 bevat, duidelijk gemaakt door er foto’s van anno 2015 tegenover te plaatsen. Het is een boekje geworden dat straatbeelden met opmerkelijke¬† verschillen laat zien en dat tevens plekken toont waar weinig veranderd is. Kortom, een bijzonder boekje dat tot nadenken stemt…..