Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Onderzoek

In 2017 heeft de Historische Vereniging Schiedam op verzoek van de afdeling Monumentenzorg van de gemeente een werkgroep ingesteld die zich ging bezighouden met de voormalige r.k.-begraafplaats aan de Vlaardingerdijk. Aanleiding hiertoe was de verwaarloosde indruk die de begraafplaats maakte.  De werkgroep heeft de graven in kaart gebracht, gedocumenteerd en gefotografeerd. Ook heeft zij een aantal aanbevelingen aan de gemeente gedaan om de toekomst van dit prachtige monument veilig te stellen.

De werkgroep heeft in de afgelopen jaren zoveel materiaal en kennis verzameld dat is besloten een expositie te organiseren. Deze HVS-expositie, die tot stand kwam in samenwerking met het Jenevermuseum en met subsidie van de gemeente,  was in 2021 te zien in de Melcherszaal van het museum (“Begraven Branders, vergeten begraafplaats aan de Vlaardingerdijk/Schiedam”).

De werkgroep heeft ook een lezing ontwikkeld over de geschiedenis van het  begraven in Schiedam. Waar waren/zijn de begraafplaatsen? De lezing spitst zich toe op de voormalige r.k.-begraafplaats en de illustere Schiedammers die hier nog altijd liggen. Deze lezing kan aangevraagd worden via het onderstaande e-mailadres. Daarnaast kan op verzoek een rondleiding op de begraafplaats gehouden worden. De werkgroep spant zich tevens in om de monumentale hekken van de begraafplaats te redden.

De Historische Vereniging staat open voor suggesties en initiatieven voor een eventueel nieuw onderzoek.

E-mail: