Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Lid worden

Ledenadministratie: A.E.M. de Leede – Ham
E-mail: ledenadministratie@historischeverenigingschiedam.nl

 Contributie:  Individueel € 20,50 per jaar.         Echtpaar/partners € 23,50 per jaar.

Rekeningnummer contributies: NL67 INGB 0003 5332 03 t.n.v. Historische Vereniging Schiedam.

Afmelden: Wanneer u zich wilt afmelden als lid, dient u voor 1 december van het lopende jaar op te zeggen. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van het lopende jaar.

Geïnteresseerd geworden in de Historische vereniging Schiedam? Meld je dan aan via onderstaand inschrijfformulier.

Na inschrijving en betaling kunt u als nieuw lid van de Historische Vereniging Schiedam een welkomstgeschenk afhalen in ons bezoekerscentrum Hoogstraat 74 A Schiedam.