Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Ere-speldje

Introductie en uitreiking eerste twee ere-speldjes

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 maart 2022 heeft het bestuur van de vereniging het ere-speldje geïntroduceerd. Dit speciale speldje kent het bestuur toe aan een vrijwilliger als blijk van waardering voor zijn/haar verdienste voor de vereniging. Het speldje is ontworpen door goudsmidatelier Tafel van Goud in Schiedam, door de eigenaren Taco en Lou, overigens leden van de HVS.

Het resultaat van alle inspanning : een zilveren speld, waarbij het vlak is ingevuld met zwarte zegellak, historisch verantwoord. De eerste twee ere-speldjes zijn woensdag door voormalig voorzitter HVS Marianne Ames uitgereikt.

Deel dit met je netwerk op sociale media