Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Historie Schiedam

Schiedam is de stad van Liduina en Aleida. De stad waar de grootste molens ter wereld het graan maalden voor 400 branderijen. De stad waar F. Bordewijk schreef over Verbrande Erven en dichter-dominee François HaverSchmidt zijn Snikken en Grimlachjes uitgaf. Waar de scheepsbouw de plaats innam van de jeneverindustrie. Met een historische stadskern die nog even fraai oogt als in 1800.

  • De geschiedenis van Schiedam is uitgebreid beschreven op onze oude website scyedam.nl.
  • Eveneens van onze oude website afkomstig is een uitgebreid overzicht van het bouwkundig bezit.
  • De website canonvannederland.nl heeft een pagina over Schiedam.
  • Daarnaast hebben een pagina samengesteld met links naar Schiedamse actualiteit en geschiedenis op het internet.
  • Cursus ‘Ken uw stad’: van november tot maart vertellen enthousiaste deskundige inleiders over een groot aantal Schiedamse onderwerpen. Van archeologische vondsten uit de nieuwe steentijd tot de opkomst van de moderne offshore-industrie. Van stedelijke ontwikkeling en bebouwing tot religie en levensbeschouwing in Schiedam. Meer informatie.