Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Links

Schiedamse actualiteit en geschiedenis op internet


Personen


Biografie


Religie en levensovertuiging – Websites van kerken, geloofsgemeenschappen etc. en onderwerpen die daarmee verband houden (voor zover deze iets melden dat relevant is voor de geschiedenis).


Liduina


Handel en nijverheid


Genealogie


Geschiedenis

  • Heemschut Landelijke vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten
  • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Bevat o.m. biografische gegevens van politici die zijn vernoemd in de straatnamen van de wijk Nieuwland.
  • Parlement Informatie over o.m. Nederlandse politici, waaronder de politici die zijn vernoemd in de straatnamen van de wijk Nieuwland.
  • Midden-Delfland Artikelen over de geschiedenis in de 20e eeuw in Midden-Delfland.


De vereniging op internet – Vermeldingen van de Historische Vereniging op andere websites


Gebouwen en bouwkunde


Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


Cultuur


Sport