Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Scyedam Actueel

Scyedam is een kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Schiedam. Het blad wordt toegezonden aan leden en begunstigers. Losse nummers € 5,00.