Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Bestuur

Het bestuur komt elke maand bijeen om de gang van zaken te bespreken binnen de vereniging. Er moeten subsidie-aanvragen worden gedaan, besproken worden welke activiteiten gaan plaatsvinden en wie het bestuur daarvoor gaat benaderen. Ook bespreekt het bestuur welke gesprekken zijn gevoerd met bestuursleden of vertegenwoordigers van instellingen, met wie de HVS samenwerkt. Natuurlijk komen ook de financiën aan de orde in een bestuursvergadering.

BESTUURSLEDEN

Voorzitter
Han van der Horst
voorzitter@historischeverenigingschiedam.nl
bestuur@historischeverenigingschiedam.nl

Secretaris
Jos de Waardt
secretaris@historischeverenigingschiedam.nl
bestuur@historischeverenigingschiedam.nl

Penningmeester
Dorothé Sommandas-Timmermans
penningmeester@historischeverenigingschiedam.nl
bestuur@historischeverenigingschiedam.nl

Lid
Merel Blok
bestuur@historischeverenigingschiedam.nl

Lid
Paul Bassant
bestuur@historischeverenigingschiedam.nl

Lid
Willem Jongste
bestuur@historischeverenigingschiedam.nl

Lid(Vacant)
bestuur@historischeverenigingschiedam.nl

 

FONDS HISTORISCHE PUBLICATIES

De Stichting Fonds Historische Publicaties Schiedam is door de Historische Vereniging Schiedam opgericht op 22 augustus 1986 en heeft tot doel het uitgeven van monografieën of andere studies over onderwerpen uit de geschiedenis van de gemeente Schiedam en directe omgeving. De stichting tracht dat doel te bereiken door publicaties in eigen beheer of voor rekening van derden uit te geven of door het geven van geldelijke steun.

Secretaris: A. Lagrouw
Website: fondshistorischepublicatiesschiedam.nl