Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Scidam Schildjes

Op 11 september 1978 werd het “Reglement voor de toekenning van het Scidam-schildje” door het bestuur van de Historische Vereniging vastgesteld.

Om de bescherming, het onderhoud en de restauratie van historische, of andere voor het Schiedamse stadsgezicht belangrijke panden te stimuleren, is door de Historische Vereniging Schiedam een schildje ontworpen en in omloop gebracht, dat bij toekenning de waardering van de vereniging en haar leden voor initiatiefnemers van dergelijke activiteiten tot uitdrukking wil brengen. Dit schildje, 10 x 10 cm, voorstellende twee engeltjes (zgn. putti), dragende het stadswapen van Schiedam – een klimmende leeuw en een (ongeblokte) dwarsbalk van linksboven naar rechtsbeneden – en met een cursief handschrift de tekst “Scidam”, uitgevoerd in blauw op witte ondergrond, wordt door het bestuur van de Historische Vereniging uitgereikt aan eigenaren en/of huurders van panden, die aan de volgende voorwaarden voldoen.

En dan volgen voorwaarden waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij restauratie, onderhoud, ouderdom, historisch belang, details, enz. De afbeelding op het schildje is ontleend aan een in particulier bezit zijnd 17e eeuws tegeltje.

De eerste schildjes werden toegekend op 21 oktober 1978. Daarna werden ze toegekend aan vele anderen waarvan hierna een overzicht volgt.

21-10-1978
1. Lange Haven 72, Havenkerk, Stichting Joh.Maasbach Wereldzending
2. Lange Haven 103, herenhuis, Otterholding b.v.
3. Schie 176, woning, H. Niewenhuijsen. (ten tijde van de toekenning was dit nr. 114)

27-6-1979
4. Noordvest 30 en 32, vm branderijen, Dirkzwager b.v.

3-11-1979
5. Broersveld 159, winkelpand, fa Poot
6. Kethelstraat 16, winkel met woning, Co-op Nieuwe Waterweg.
7. Lange Haven 111, herenhuis, Bowling Musis Sacrum

17-4-1982
8. Schiedamseweg 26, vm raadhuis Kethel, Dirkzwager b.v.
9. Harreweg 19, boerenwoning, L de Raat
10. Groeneweg 15, boerderij ‘Huygenhof’, H.G.L.M. Schellekens.

12-10-1985
11. Lange Nieuwstraat 219, kerkgebouw, Evangelisch-Lutherse Gemeente.
12. Overmaassesteeg 5, woning, U. Schuck.
13. Buitenhavenweg 98, distilleerderijcomplex, Johs de Kuyper & Zoon b.v.

13-7-1987
14. Overschieseplein 3, vm brugwachterswoning, S.A. Bijl.

10-9-1988
15. Lange Nieuwstraat 51, herenhuis, Th. Janse.

14-9-1991
16. Doeleplein 1, vm Sint Joris Doele, P. de Graaff.
17. Lange Haven 139, woning H. Nieman-Mettes.
18. Buitenhavenweg 180, café ‘t Sterretje, J. Brussé.

11-9-1993
19. Lange Kerkstraat 37, vm Waaggebouw, Hervormde Gemeente Schiedam.
20. Lange Haven 56, vm branderij, A. en C. van der Tuijn.
21. Lange Haven 141, koopmanshuis, Speciaaldrukkerij Roelants.
22. Schie 94 (vh 98), vm branderij, Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam.
23. Noordvest 34, Molen de Nieuwe Palmboom, Stichting De Schiedamse Molens.

09-9-1995
24. Fabristraat 1-24, complex volkswoningen, Woningbouwvereniging Schiedam.

28-10-1995
25. Dam 4, herenhuis, Dhr. en Mw. B.W. Beekkerk van Ruth-Kazemi.
26. Lange Haven 90, herenhuis, Dhr. en Mw. J.P. van de Breevaart.
27. Korte Haven 30, woning, Dhr. R. Matena en Mw. E.M. van Steenoven.

14-9-1996
28. Lange Haven 107, woning Dhr. en Mw. W.H. Witberg – Ham.
29. Lange Haven 109, woning/bureau De heren W.A. Hage en F.C. Luteijn.
30. Lange Haven 74 -76, museum, Stichting “De Gekroonde Brandersketel”.

12-9-1998
31. Boterstraat 87/89, woningen/winkelpand, Dhr. H. Hill en Mw. I. Dee.
32. Grote Markt 25, woning, Dhr. en Mw. J.J.R. van de Weg.
33. Dam 12, woning, Dhr. en Mw. J.M. Coster
34. Lange Nieuwstraat 101, woning/kantoor, Dhr. en Mw. J. van Stigt Thans.

11-9-1999
35. Liduina-basiliek met pastorie (Singelkerk), Parochie H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans.
36. Breedstraat 33, bedrijfspand Schilderwerken Den Brinker B.V.
37. Lange Haven 137, woning Dhr. en Mw. Nieman-Mettes.
38. Tuinlaan 58, woning Dhr. H. Sneep en Mw. K. Houweling.

9-9-2000
39. Lange Haven 79, woning/atelier Dhr. en Mw. A. en R. van Otterloo-Schut.
40. Nieuwe Haven 103, v.m. branderij, Partycentrum, Dhr. F. van Harmelen.

8-9-2001
41. Lange Haven 77, woning/atelier, mw. M.M.B. Breteler en de heer F.J.S. Huisman
42. Westvest 229, molen De Walvisch, Stichting De Schiedamse Molens
43. Westvest 90, kerkgebouw, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

14-9-2002
44. Vlaardingerdijk, kerk op de RK begraafplaats (gebruiker Roemeens Orthodoxe Kerk), eigenaresse: Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam
45. Westerkade 24, atelier/woonhuis, de heer J.P.H.R. van der Steen en mw. M.W. van der Steen-Den Ouden

13-9-2003
46. Westmolenstraat 33, vm. branderij, de heer J.J.M. van Rutte en mevrouw T.E.M. van Rutte-Eenhuizen
47. Lange Kerkstraat, Grote- of St. Janskerk, het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Gemeente Schiedam.
48. Noordvestsingel 77, vm. branderij, de heer en mevrouw P.C. Witberg en mevrouw I.M. Goeijenbier

11-9-2004
49. Nassaulaan 38, woning, de heer A.A. Jordaans
50. Hoogstraat 151, winkel-woonhuis, de heer J.C.M. en mevr.H.I. Henneken

10-9-2005
51. Kerkweg 53, St. Jacobuskerk, parochiebestuur H.H. Jacobus en Martinus
52. Kerkweg 107 (voorheen nr.105), boerderij, familie A. Hoogendijk

8-9-2007
53. Dam 28 en 30, ‘t Huis te Poort, kerk en pastorie, kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie H. Johannes de Doper
54. Lange Haven 49 en 55, herenhuizen; Lange Haven 51 en 53, vm. distilleerderijen, de heer C.Schuddebeurs

13-9-2008
55. Hoogstraat 157a, woon/winkelpand, Caiway.
56. Nolet Distillery, pand Hoofdstraat 42-44-46
57. Stichting Woonplus Schiedam, het “Piet Sanders Complex” tussen Havendijk en Heenvlietsestraat
58. Hervormde Gemeente Kethel en Spaland, Hervormde Dorpskerk, Noordeinde 10
59. Familie R. Breugem, Groeneweg 23

10-09-2011
60. De heren Gebr. E.T.A. & R.W.J.van Leeuwen, Lange Haven 80.
61. De heer M. Beumer, Hoogstraat 171.
62. De Vereniging Hendrick De Keyser te Amsterdam, Oude Kerkhof 5.
63. De Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam, Broersveld 141.
64. De heer M.D.C. Mulder en mevr. J.P. Eijsbach, voormalig schoolgebouw Warande 157.
65. De Maasdelta Groep, voormalig schoolgebouw Westmolenstraat 24-26.
66. D & S Vastgoed, winkel en woonhuis Hoogstraat 86.

14-09-2013
67. Vereniging Hendrick de Keyser voor de restauratie van het Proveniershuis aan het Overschieseplein.
68. D & S Beleggingen in O.Z. bv voor de restauratie van het winkel-/woonhuis Hoogstraat 144.
69. Stadsherstel Schiedam voor de restauratie van het winkel-/woonhuis Hoogstraat 78.

11-05-2014
70. De Stichting De Schiedamse Molens voor de restauratie van De Babbersmolen, Schiedamsedijk 2a (in het volkstuinencomplex “De Vijfsluizen”).

11-09-2021
71. De Groot Fonds voor de zorgvuldige restauratie van Stadsarmenschool, Kloosterplaats 6.

25-02-2022
72. Bravenboer Management voor restauratie gemeentelijk monument, Hoogstraat 180.
73. Woonproject Stadhoudershof voor restauratie van historische voorgevel, Westerkade 28 en 30.

10-09-2022
74. Woonplus Schiedam voor de renovatie van de Lorentzlaan 8-30 en 36-62.

09-09-2023
75. Martijn en Mascha Barendregt voor de restauratie van Kerklaan 12 (hoek Meeuwensingel).