Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Beleid

BELEIDSPLAN
De vereniging tracht het doel te bereiken door o.a.:

  • Het houden van cursussen (zoals Ken Uw Stad), lezingen, bijeenkomsten,
  • Het uitgeven van het tijdschrift Scyedam,
  • Het enkele malen per week openstellen van ons Bezoekerscentrum,
  • Het houden van stads en dorpswandelingen,
  • Het samenwerken met andere organisaties en instellingen op gebied van cultuur en historie (bijv. Stedelijk Museum Schiedam, Nationaal Jenever Museum en Gemeente archief)
  • Het organiseren van tentoonstellingen in ons bezoekerscentrum en elders.,
  • Zich in te zetten voor het behoud van het cultureel erfgoed.
  • En voorts door alle rechtmatige handelingen en alle andere wettige middelen, welke aan het gestelde doel dienstbaar kunnen zijn.


BELONINGSBELEID

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
KLIK HIER om ons huishoudelijk reglement in te zien.

PRIVACY REGLEMENT
KLIK HIER om ons privacy reglement in te zien.

AUTEURSRECHTEN
De vereniging heeft er alles aangedaan om duidelijk te krijgen over de eventuele (auteurs)rechten van het gebruikte materiaal. Een ieder die meent recht te kunnen ontlenen aan het gebruikte materiaal, kan contact opnemen met de Historische Vereniging Schiedam.