Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Over ons

De Historische Vereniging Schiedam is op 28 oktober 1975 opgericht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Artikel 2a van de statuten luidt als volgt: De vereniging heeft ten doel:

  • Het bevorderen van het inzicht in en de kennis van de geschiedenis van de stad Schiedam;
  • Het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en voor de resterende tastbare herinneringen uit het verleden;
  • Het samenbrengen van ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de stad;
  • Het waken over de inde stad Schiedam aanwezige historische monumenten;
  • De zorg voor het behoud van voorwerpen en verzamelingen van geschiedkundige betekenis.