Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Werkgroep Archief

De taak van de werkgroep is het sorteren, inventariseren, registreren, rubriceren en in het verenigingsarchief opslaan van binnenkomende en de in ons het bezit zijnde historische collecties, documenten, foto’s, geluidsopnamen, boeken ed. Tevens is de werkgroep verantwoordelijk voor beheer en behoud van alle in het archief opgeslagen attributen.

Contact: