Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Historische bebouwing

Het doel van de werkgroep is het behoud van historisch erfgoed en het historisch landschap te stimuleren en te ondersteunen. De werkgroep onderzoekt en documenteert historische panden of gebieden die potentieel gevaar lopen. Indien mogelijk probeert de werkgroep om een gemeentelijke monumentenstatus te verkrijgen. Soms publiceert één van de leden met een artikel over een project.

De werkgroep wil een recent gevonden spoelingsput in de stoep in de Elzensteeg zichtbaar maken. De werkgroep zal een schets maken en deze aan de afdeling Monumenten van de gemeente Schiedam voorleggen. Op de plek van de Martinusschool zullen woningen worden gebouwd. Een zienswijze van de werkgroep om de voormalig R.K. lagere school aan de Iepenlaan 45 te redden, is afgewezen. Het  bestemmingsplan voor het terrein van de voormalige glasfabriek is gewijzigd in wonen. De werkgroep heeft een zienswijze ingediend voor behoud van een deel van de gebouwen van de Glasfabriek. Dit is deels toegezegd, maar de portiersloge en uitgifteloods kregen een afwijzing. Ook de Coca Colafabriek aan de Couwenhovenstraat kreeg te maken met een gewijzigd bestemmingsplan. In een zienswijze vroegen we om behoud van een gedeelte van de gebouwen. Ook dit werd beloond met een gedeeltelijke toewijzing. We volgen het nieuws over het Dirkzwagerterrein op de voet, om op tijd onze adviezen dan wel onze bedenkingen door te kunnen geven. Bijzondere aandacht verdient het voormalige kappelhof-pand aan de Noordvest. Dit rijksmonument krijgt na de restauratie een woonfunctie. We volgen het transitie-proces van de Heilige Hartkerk in de Gorzen, we houden contact en hebben ondersteuning aangeboden indien gewenst. Ook volgen we de verbouwing tot twee woningen van het kleine kerkje hoek Warande met de Burg. Knappertlaan. De werkgroep adviseert het bestuur inzake uitreiking HVS-schildjes. In september kreeg de eerste stadsarmenschool tijdens Open Monumentendagen een HVS-schildje van wethouder Duncan Ruseler. Er is contact geweest over een glasgravure uit 1965 in een bedrijfspand aan de Nieuwe Mathenesserstraat. Het idee is deze naar de nieuwe vestiging van Kunstwerkt te verplaatsen. De werkgroep heeft contact met een landschapsarchitect van de gemeente over het landschap van Schiedam Noord, (Midden Delftland, Kethelse Venen). Het idee is dat de werkgroep zich zal inzetten voor bescherming van de resterende landschapselementen.

E-mail: